T: 033 7676 670

Home Inloggen Uw Bestelling

Disclaimer van

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Betrouwbaarheid verstrekte informatie

XXL Vlaggen Nederland stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaardt XXL Vlaggen Nederland geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website.

Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via info@xxlvlaggen.nl

Ongeauthoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeauthoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

BeŽindigen website

XXL Vlaggen Nederland mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. XXL Vlaggen Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Privacy

XXL Vlaggen Nederland behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan XXL Vlaggen Nederland de toegang tot de website monitoren.

Contact

Middels info@xxlvlaggen.nl kunt u contact met ons opnemen.