T: 033 7676 670

Home Inloggen Uw Bestelling

Privacy verklaring

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciŽle doeleinden.

XXL Vlaggen Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor:

De acceptatie van uw bestelling.
Het tegengaan van overkreditering.
Uitvoering van overeenkomsten met u.
Relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen XXL Vlaggen Nederland, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Sign Display Shop en groepsvennootschappen samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van XXL Vlaggen Nederland Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Met betrekking tot informatie verkregen van XXL Vlaggen Nederland
kunt u bellen met: T: 033 76 76 670 een e-mail sturen via onze website www.signdisplayshop.com of een brief sturen naar:

XXL Vlaggen Nederland
Koedijkerweg 53
3836 PA te Stoutenburg Noord

Door de Algemene Voorwaarden van XXL Vlaggen Nederlandte aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat XXL Vlaggen Nederland uw persoonsgegevens gebruikt voor credit scoring enXXL Vlaggen Nederland informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan het BKR te Tiel.

Adreswijzigingen:

Klanten zijn verplicht XXL Vlaggen Nederland van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang XXL Vlaggen Nederland geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij XXL Vlaggen Nederland bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u XXL Vlaggen Nederland  om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.